FAQen är nu uppdaterat med lite mer information angående frågor & svar. Under kategorin ”Vem är?” så har jag samlat en del namn som jag anser att man borde känna till om man är intresserad av ERF(ITK). Jag har även uppdaterar ”Vad är ERF/EVP(ITK)?”. Jag håller för närvarande att besvara en ny kategori ”Vad menas med energier/själar/andar?”. Denna kategori är inte riktigt klar ännu men kommer i april. Tanken är att fortsätta att bygga vidare på FAQen så att ni ska kunna hitta relevanta svar på era frågor. Detta är tänkt som en samlad kunskapsbas inom det paranormala. 

Please follow and like us: