Forskning

Paranovas Forskning

Välkommen till vår del av hemsidan där vi kommer redovisa vår forskning inom ERF/EVP(ITK). Målet med vår forskning är att försöka närma oss ett svar angående vad som kommunicerar med oss via elektroniska apparater. Vi har skapat en grupp på tio personer som kommer lyssna igenom olika ERF(Elektroniska röstfenomen),och därefter anteckna vad dem anser sig höra både med och utan hörlurar. Alla ERF är från vårt eget material vi dokumenterat under våra undersökningar.

Vi är t.ex ute efter:
* Ord och meningar
* Kön
* Ålder
* Slangspråk
* Dialekt
* Annat språk

Allt kommer redovisas under Forskning/Resultat. Ljudfiler och videofiler kommer ligga under respektive flik. Vi kommer även att forska angående paranormal kyla. En del av vår foskning hoppas vi även kunna utföra på Alborgen samt Skärbergs lanthandel.