Forskning

Paranovas Forskning

Välkommen till vår del av hemsidan där vi kommer redovisa vår forskning inom ERF/EVP(ITK). Målet med vår forskning är att försöka närma oss ett svar angående vad som kommunicerar med oss via elektroniska apparater. Vi har skapat en grupp som kommer lyssna igenom olika ERF(Elektroniska röstfenomen),och därefter anteckna vad dem anser sig höra både med och utan hörlurar. Alla ERF är från vårt eget material vi dokumenterat under våra undersökningar.

Allt kommer redovisas under menyn ”Forskning”. Ljudfiler och videofiler kommer ligga under respektive flik. Vi kommer även att forska angående paranormal kyla. En del av vår foskning hoppas vi även kunna utföra på Alborgen samt Skärbergs lanthandel.

Resultat:
Dragontorpet 2017-07-01