KLASSIFICERING AV EVP/ERF(ITK)

Vi vill uppmärksamma er på alla olika ERF-klassificeringar som finns inom den paranormala världen. Bifogar informationen som finns på vår hemsida under menyn ”Forskning” så ni förstår skillnaden på t.ex en klass A-ERF mot en klass B-ERF. Då vi är ledande i Sverige när det handlar om att dokumentera ERF så vill vi gärna dela med oss av vår kunskap så fler förstår skillnaden. Det finns även annat intressant under menyn ”Forskning” som kan vara intressant.

Klassificering av EVP/ERF(ITK)

När det handlar om EVP eller ERF som vi i Sverige kallar det, så finns det olika klassificeringar för dessa röster. Sara Espet skapade ett system baserat på Konstantin Raudive teori, där hon klassificerade dessa EVP/ERF in i olika klasser, beroende på hur bra rösterna hördes. Dessa klasser kallas A, B och C. Det finns människor som även lagt till D men denna klass känns meningslös då det inte går att höra något överhuvudtaget vad som sägs. Låt oss titta lite närmare på respektive klass. Jag har använt mig av Long Island Paranormal Investigators klassificering angående ERF/EVP. 

Klass A
Denna typ av EVP är hög, klar och av mycket hög kvalitet. Rösten är lättförståelig och behöver inte förbättras eller förstärkas. Klass A-EVP är också ofta (men inte alltid) direkt svar på en fråga som ställs. Kan flera personer under en undersökning höra rösten direkt så blir det ännu mer trovärdigt. Detta är med eller utan hörlurar.

Klass A Exempel 
Österbybruks Herrgård, kvinna som säger  ”Neeej” på min fråga om hon kan ta på lamporna.

Dragontorpet, en kvinna som säger ”Jaaa” då Tobias frågar om någon behöver hjälp därifrån.

Skärbergs lanthandel, Tobias frågar om det förvarats lik på platsen.


Klass B

Detta är den vanligaste typen av ERF/EVP. Den här typen av ERF/EVP har en något lägre kvalitet och klarhet än en klass A ERF/EVP men fortfarande mycket hörbar. Klass B-EVP-er behöver ofta lite förstärkning eller förstärkning för att bli tydligare. Rösten kanske inte är tillräckligt klar för att bli helt förstådd eller det kan vara meningslöst om vad det säger. Klass B-EVP har ofta inte direkt svar på en fråga.

Klass B Exempel
Alborgen, en ung man säger namnet ”Lindström” då jag frågar efter ett efternamn.


En man svarar ”Tommy” då Tobias frågar efter ett namn.


Klass C

Detta är den lägsta kvalitets-EVP. Med en klass C EVP kan det inte hända att den bästa förbättringen och förstärkningen är tillräcklig för att få rösten att höras eller rensas. Det kan till och med vara debatt om en EVP faktiskt är närvarande.

Klass C Exempel
En man säger ”Vad säger du?” på Tobias fråga om han är en intelligent ande.


En man säger ”I källaren” då jag frågar om platsen vi befinner oss på är en jordkällare.


Kommentar:
 Tabellen för klassificeringar ovanför är den som många följer som sysslar med detta på ett seriöst vis. Jag vill tillägga att majoriteten av våra ERF är baserat på en fråga där vi får ett svar. Om vi pratar förstärkning så innebär det för oss att vi höjer volymen på ERFen och ingenting annat. Vi gillar inte att tvätta och pillra på rösterna för att få bättre resultat. Om ERFen är för dålig så struntar vi i den helt enkelt. Kan någon av oss tyda något som tyder på ett svar på en fråga så placerar vi den i Klass C. Vi i ParanovaUA har en röd tråd vi följer där svaren ska vara relevanta och baserade på våra frågor. Slumpmässiga ord är inget som intresseras oss om vi pratar om spiritbox SB11. Vill också påpeka att när vi dokumenterar Klass B ERF så är det ofta baserat på en fråga.

Tänk på att man kan fånga ERF/EVP på flera sätt som t.ex diktaton, mobilen, videokamerans mikrofon, spiritbox(med inspelningsenhet). Denna klassificering ovanför är baserad på alla dessa apparater. 

Vill du läsa mer om ERF/EVP så kan du göra det här(Engelska).