Resultat Dragontorpet 2018

Här kommer resultatet från Dragontorpet 2018 och vad våra försökspersoner uppfattade. Det är alltså material från 2017-07-01 men testet är gjort under 2018. Det är som sagt svårt att höra ERF beroende på olika faktorer. Vi utgår från två olika faktorer då vi klassificerar våra ERF. Det första är hur bra man hör ordet eller meningen samt om svaret har relevans till frågan. Desto fler som här ordet eller meningen ju högre klassificering. 

Jag/vi vill inte påstå att vi har rätt i allt men vi kommenterar i form av vad vi hör under respektive ERF. 

 

ERF#1

Frågan är: Kan någonting komma och ta på den gröna lampan?

Våra försökspersoner svarade: Lampan och lampor.

Kommentar: Det hörs rätt tydligt att en man säger ”Lampor”. Svaret är relevant och intelligent då jag frågor om någon kan ta på den gröna lampan. Lyssna ordentligt så hör ni ”Or” i slutet.

Klassificering: Klass A


ERF#2

Frågan är: Har vi någon soldat med oss?

Våra försökspersoner svarade: Ja, te(som i slutet av ett ord), ?

Kommentar: Här hörs en kvinna som snabbt svarar ”Ja” på vår fråga. Intelligent svar.

Klassificering: Klass A

ERF#3

Frågan är: Kan någon komma och sätta sig på stolen?

Våra försökspersoner svarade:
Nej och nää.


Kommentar: Låter som en kvinna med dialekt som säger ”Neeej” eller ”Näää”. Återigen ett direkt och intelligent svar på frågan om hon ville sätta sig på stolen.

Klassificering: Klass A

 

ERF#4

 

Frågan är: Tobias ropar ”Hallå?”.

Våra försökspersoner svarade: Jag heter Max/Mats, pratar du med mig? Jag är inte med/hör inte mig, ?

Kommentar:
Denna ERF kan vara svår att höra då svaret kommer snabbt. Det låter som en en man som svarar  ”Jag heter Mats” eller ”Jag heter Max”. Vi är osäkra på vilket av namnet som är korrekt.

Klassificering: Klass B

 

ERF#5

Frågan är: Är det någon som är fast på den här platsen?

Våra försökspersoner svarade: Vad sa du? Hoppade ner, pratar med dig, ?

Kommentar: Denna ERF är svårare att tyda men det låter som en medelåldersman som säger ”Pratar med dig”. Svaret är inte riktigt relevant till frågan tyvärr. 

Klassificering: Klass C

 

ERF#6

Frågan är: Kan du säga ditt namn? Kan du säga vad du heter?

Våra försökspersoner svarade: Christoff, Krister, söderkvisten ?

Kommentar: Väldigt svår ERF att tyda. Är svaret ett förnamn eller efternamn? Det låter som en man som eventuellt säger ”Söderkvisten”. 

Klassificering: Klass C

 

ERF#7

Frågan är: Tobias ropar ”Hallååå?”.


Våra försökspersoner svarade: Jaja, kajen, ?

Kommentar: Låter som en äldre man som svarar ”Jaja”. Intelligent svar som tyder på att energin hör oss.

Klassificering: Klass A

 

ERF#8

Frågan är: Finns det någon soldat kvar här?

Våra försökspersoner svarade: Springer, Lego, Leo, vem är du?

Kommentar: Ytterligare en svår ERF där vi tror att en kvinnlig röst säger ”Vem är du?”. Denna är rätt otydlig och svår att uppfatta.

Klassificering: Klass C

 

ERF#9

Frågan är: Vill någon säga sitt namn?

Våra försökspersoner svarade: Jenny, Jennie, Ingrid, Ing-Britt, strunt i det, gråff?

Kommentar: Ytterligare en svår ERF att tyda. Det låter enligt oss som en kvinna som säger ”Jenny” eller ”Jennie”.

Klassificering: Klass C

 

ERF#10

Frågan är: Om det finns någon soldat kan du komma igenom dörren? Kan du öppna dörren?

Våra försökspersoner svarade: Vet inte, åt din kraft, ?

Kommentar: Lite otydlig men ändå flera som fick det till en kvinnlig röst som säger ”Vet inte”på frågan. Ett intelligent svar på vår fråga.

Klassificering: Klass B


Sammanfattning: Vi var sex personer som lyssnade och svarade på respektive ERF. Svaren varierade rätt kraftigt på vissa ERF medan andra var rätt tydliga. Det blev blandat med klassificering då vissa var bättre än andra.

Vi vill även påpeka att lyssna på ERF är inte lätt om man aldrig gjort det tidigare. Detta är något man lär sig under en längre tid då man måste lära sig att koppla bort oväsen och andra ljud i bakgrunden. Övning ger färdighet. 

Vi vill tacka all som medverkade på detta test!