Svabensverks herrgård del 3

Tänkte avsluta med en sista del från Svabensverks herrgård och vinden. Denna vind är väldigt speciell för mig då jag upplevt en hel del intressanta saker där. Den mumlande kvinnan, klirrande glas och den eventuellt flygande orben som får madrassen att röra sig mitt i natten. Det är bara några av mina tidigare upplevelser från platsen. Vad är det som pågår på vinden? Vad har hänt där tidigare? Vad jag förstått så har denna del av herrgården haft inneboende i form av drängar och pigor. Nu kan jag inte med säkerhet bekräfta detta men chansen är nog ganska stor med tanke på hur det är utformat. Man får känslan av att det inte kan ha varit särskilt bekvämt att bo däruppe.

Denna natt bjuder på två nya upplevelser där min kamera fångar upp dessa två aktiviteter. Den första är ett klingande ljud som låter som någon slår två glas mot varandra. Detta pågår i ungefär 30 sekunder och återkommer inte efter detta. Den andra aktiviteten är en eventuell orb som har ett intressant flygmönster där den kommer från taket och därefter försvinner i en snabb hastighet. Det finns även en hel del knäppande ljud som är helt normala då huset är gammalt och byggt av trä. Dessa ljud har inget med paranormal aktivitet att göra. Att fånga ERF(elektroniska röstfenomen) på vinden men även i andra delar av herrgården är extremt svårt. Vad detta beror på är svårt att spekulera om.

Nedanför så finns två klipp som bekräftar det jag berättar om.