Vem är?

Friedrich anses vara den som upptäckte EVP/ERF. 1959 gjorde han ett försök att spela in fågelsång. När han lyssnade av bandet kunde han, förutom fågelsången, även urskilja en kvinnoröst, sin döda mors. Detta var den första av en lång rad inspelningar med röster från "den fjärde dimensionen". Först använde han bara en mikrofon ansluten till bandspelaren men sedan kopplade han en mellanvågsradio direkt till bandspelaren, i regel i frekvensområdet 1445-1500 kHz. Ibland talade han själv in ett meddelande och lät sedan bandet rulla, så att någon röst skulle kunna svara. Friedrich skrev två intressanta böcker om ERF/EVP som är läsvärda. "Rösterna från rymden" ”Radio- och mikrofonkontakt med de döda (1968)” Mer info finns här: Läs mer här: Friedrich Jurgenson
Hans Bender var en berömd tysk parapsykolog som studerade paranormala fenomen över hela världen. Han var en av många som arbetade och experimenterade med Friedrich Jurgenson. Läs mer här: Hans Bender
Konstantin studerade parapsykologi och var intresserad av tanken att det fanns ett liv efter döden. Han blev inspirerad av Friedrich Jurgenson bok "Rösterna från rymden" Han började därefter själv att forska inom området ERF/EVP. Konstantin skrev även en bok "Breakthrough" om ämnet. Han är även den som är upphov till skapandet av EVÅ klassificeringarna A, B samt C även om Sarah Epstep fullbordade detta. Läs mer här: Konstantin Raudive
Sarah Epstep var en paranormal utredare från USA som kanske är mest känd för att skapat ERF/EVP klassificerigen A, B samt C.
Anders är journalist och författare och har skrivit ett tiotal böcker. Han var vän med Friedrich Jurgenson och skrev boken ”Min vän på andra sidan – boken om Friedrich Jürgenson". Han har även varit med och forskat/experimenterat med Friedrich Jurgenson angående ERF(Elektroniska röstfenomen).

Vad är ERF/EVP(ITK)?

En Spiritbox fungerar genom att skanna FM-bandet eller AM-bandet tillsammans med ett unikt högfrekvent syntetiskt brus, bland annat vitt brus, där eventuella röster från energier kan höras oh bilda ord och meningar.
Vitt brus är en signal som har genererats av en stokastisk process. Vitt brus kännetecknas av att det innehåller alla frekvenser med samma sannolikhet och genomsnittliga energi, och att dess autokorrelation är noll för alla nollskilda tidsdifferenser. Motsatsen är färgat brus. Eftersom vitt brus ska innehålla samma energi vid alla frekvenser blir det en fysikalisk omöjlighet, då detta skulle innebära oändlig energi. Man menar därför oftast "bandbegränsat vitt brus", det vill säga brus som kan anses vitt inom ett begränsat frekvensband, då man talar om vitt brus. I äldre TV-apparater med analog mottagning, hördes vitt brus när skärmen visade "myrornas krig". Källa: Vitt Brus
Det beror på vad du är ute efter. Är du ute efter en enkel och billig Spitibox så rekommenderar vi SB7 Spirit Box ITC från Ghost Augustine. Vill du ha en Spiritbox med lite mer funktioner så rekommenderar vi SB11 Spirit Box P-SB11 Ghost Box ITC även det från Ghost Augustine. Det finns flera att välja på om du surfar runt men vi använder SB7 & SB11.
Dom kostar tyvärr en hel del och jag rekommenderar att köpa dom via Ghost Augustine som vi har en bra relation till. Ägaren är dessutom svensk och du får bra fraktpiser. Vi rekommender inte att köpa någon paranormal utrustning från Sverige då dessa priser oftast är överpriser. Spar pengarna till något roligare istället.
Nej, vi tjänar inga pengar på detta utan vi gillar dom och anser dom vara seriösa.
EVP betyder "Electronic Voice Phenomenon" men på svenska blir det elektroniskt röstfenomen(ERF). Detta är den vanligaste sättet att söka efter paranormal aktivitet i form av röster och andra ljud. Det är ett internationellt ord som används flitigt över hela världen av paranormala grupper. Man använder sig av ljudinspelningar som t.ex diktafoner, där man ställer frågor och och avvaktar runt 15 sekunder för att låta något eventuellt svara på din fråga. De flesta människor kan inte uppfatta dessa röster på den normala ferkvensen medan en inspelning fångar upp dessa så man kan höra dem. Man spelar sedan upp frågan/frågorna och lyssnar för att se om något kommunicerat tillbaka. Det kan vara allt från röster till knackningar beroende på vad du har ställt för fråga.
Friedrich anses vara den som upptäckte EVP/ERF. 1959 gjorde han ett försök att spela in fågelsång. När han lyssnade av bandet kunde han, förutom fågelsången, även urskilja en kvinnoröst, sin döda mors. Detta var den första av en lång rad inspelningar med röster från "den fjärde dimensionen". Först använde han bara en mikrofon ansluten till bandspelaren men sedan kopplade han en mellanvågsradio direkt till bandspelaren, i regel i frekvensområdet 1445-1500 kHz. Ibland talade han själv in ett meddelande och lät sedan bandet rulla, så att någon röst skulle kunna svara. Mer info finns här: Friedrich Jurgenson
ITK står för Instrumentell Transkommunikation där "instrumentell" menas att man använder sig av elektroniska apparater som t.ex TV, Radio, Spiribox m.m. Med "transkommunikation" så menar man att vi kommunicerar med någon som vi tror finns i en annan dimension. Läs mer här: ITK(Instrumentell Transkommunikation)
Om man ser våra undersökningar så förstår man hur mycket vi dokumenterar då det handlar om EVP/ERF. Vill man ha en snabb sammanfattning av vårt material så rekommenderar vi följade videos: Paranova - Best Of 2017 Paranova Live 2017 Paranova Live 2017 Paranova - Best Of 2016
Vi har lagt upp en instruktionsvideo på vår Youtube-kanal. Denna kan du se nedanför. Har du frågor så använda vårt kontaktformulär. Paranova - How to use Spiritbox SB11
Detta kan du göra antingen via diktafon, spiritbox och videokamera. Om du använder en spiritbox så behöver du även något externt som spelar in ljudet. Ställ en fråga på platsen du undersöker, vänta därefter 10-15 sekunder innan du ställer nästa. Återupprepa detta med alla frågor du vill ställa. Använd därefter hörlurar när du lyssnar igenom ditt material. Kanske finns ett svar på din fråga där.
Många människor upplever en typ av kyla på hemsökta platser. Vad är det för kyla och är det paranormalt? Vi i Paranova kallar detta "Paranormal Kyla" och vi har lyckats dokumentera detta vid tre tillfällen då vi undersökt. Detta kan du se här: Paranova - Spökkyla/Paranormal Kyla
Att fånga ERF kan ta tid och man måste ha tålamod. Har du sett instruktionsvideon om hur man använder en spiritbox? Paranova - How to use Spiritbox SB11
Det kan ta tid att lära sig lyssna på ERF och man måste ha tålamod. Vissa ERF kan vara klara röster medan andra kan vara av sämre kvalité. Det är viktigt att du övar upp din hörsel och koncentration då du lyssnar igenom dina ERF.

Vad är EMF?

Sample DescripEMF står för Electromagnetiska fält. All elektronik utstrålar en viss mängd elektromagnetiska fält. Inom det paranormala så finns det teorier att paranormala fenomen använder sig av elektromagnetiska fält för att kunna matrialisera sig. Vi brukar säga energier istället för spöken då det låter bättre. Energier kan matrialiseras sig genom att använda sig av EMF som finns överallt i ditt hem. Vissa elektronisk utrustning avger mer EMF än andra. Energierna kan även använda sig av batterier i kameror, diktafoner m.m för att kunna avge ljud i form av röster och knackningar. Det är därför många paranormala utredare alltid har massor av batterier med sig under sina undersökningar, då dessa dör relativt snabbt pga av paranormala fenomen. För att kunna matrialisera sig krävs enorma mängder EMF enligt teorin. Det finns olika sorters EMF-mätare men den vanligaste är K2 som finns att köpa på nätet.tion

Vad är en Orb?

En orb är ett slags ljusklot. De är den vanligaste spökrelaterade anomalin som fångas på film. De varierar i ljusstyrka, färg och storlek, kan vara nästan helt transparenta eller så gott som solida. De kan hovra på ett ställe eller flyga runt med blixtens hastighet i ett oregelbundet mönster. En Orb är en energi/ande från en annan frekvens/dimension. De är livsformer som kan vara den mänskliga själen eller kvarvarande energi från de som dött och lämnat sin fysiska kropp här på jorden. Andar föredrar ofta att gestalta sig i form av en Orb för att det tar mindre energi än ifall anden skulle gestalta sig som en avbild av sitt gamla jag. Ju mindre Orb, desto mindre energi. Vill du läsa mer om orber så kan du gör det här. Orb från Vasaborgen i Uppsala.

Hur fungerar Ghost Radio?

Den använder inte en ordlista rakt av, utan systemet har tränats med ett antal ord matchande signalmönster. Antalet som användes för träning varierar beroende på vilket språk man använder, men jag tror att det är ca 2500 svenska ord som användes för den senaste versionen. Vi uppdaterar dock denna kontinuerligt.
Den gör en sannolikhetsbaserad tolkning av signalen och försöker matcha ord som den vid tidigare träning har identifierat som de mest sannolika för olika signalmönster. Detta gör att vissa meningsbyggnader inte alltid blir grammatiskt korrekta, men är samtidigt en acceptabel kompromiss mellan resultat och prestanda.
För att bibehålla avläsningar så nära realtid som möjligt så försöker appen att tolka så .mycket den kan med de begränsade systemresurser (CPU/minne) som den mobila enheten kan erbjuda. Detta innebär att meningarna oftast blir korta och t.o.m. enstaka ord. Därför kan vissa meningar bli uppdelade i flera yttranden.
Vi la mycket tid på att utforma användargränssnittet och i de första versionerna, valde vi att inte visa EMF mätvärdet alls. Filosofin bakom appen är inte att efterlikna/emulera fysiska mätare/instrument, utan att utnyttja det faktum att det är en digital touchskärm som används för presentation. Vi vill ogärna inte överge detta designval, utan kommer att fortsätta utöka den information som visas på de befintliga skärmarna. Det är dock en bra idé med en grafisk EMF indikator, så ett alternativ är att vi implementerar denna i Spektrometer skärmen, dvs den blir ytterliggare en skärmtyp som man kan skifta till när man trycker på denna.
Vi la mycket tid på att utforma användargränssnittet och i de första versionerna, valde vi att inte visa EMF mätvärdet alls. Filosofin bakom appen är inte att efterlikna/emulera fysiska mätare/instrument, utan att utnyttja det faktum att det är en digital touchskärm som används för presentation. Vi vill ogärna inte överge detta designval, utan kommer att fortsätta utöka den information som visas på de befintliga skärmarna. Det är dock en bra idé med en grafisk EMF indikator, så ett alternativ är att vi implementerar denna i Spektrometer skärmen, dvs den blir ytterliggare en skärmtyp som man kan skifta till när man trycker på denna.
Detta händer när samma yttrande identifieras vid upprepande tillfällen i den underliggande signalen, dvs vi har inte lagt in någon specifik logik för att hantera upprepade yttranden.
EMF mätaren läser av mätvärden från den mobila enhetens magnetometer sensor. Magnetometer sensorer används normalt sätt för sådana saker som kompass appar, men rent praktiskt så mäter den magnetisk fält styrka i tre dimensioner. Detta är alltså inget som vi själva har uppfunnit, utan vi baserar appens avläsning på den hårdvarusensorn som finns i de flesta mobiltelefoner och i majoriteten av de tablets som nu finns på marknaden. Kvalitén på avläsningen beror alltså 100% på två faktorer: -Vilken typ av sensor som finns i den mobil enheten, dvs dess specifikation för mätintervall, känslighet etc. -Hur pass kalibrerad sensorn är. Eftersom en magnetometer sensor är väldigt känslig för elektromagnetiska fält, så behöver den regelbundet kalibreras för att inte avge missvisande mätvärden. Vi förlitar oss dock endast på relativa förändringar i appen. K2 sensorn är en specialbyggd enhet som har relativt god kvalité på sina avläsningar och ej har samma risk för att hamna i ett ickekalibrerat läge, eftersom den självkalibrerar vid 60 Hz. * När er EMF-mätare indikerar närvaro så gör inte vår K-2/EMF-mätare det? Det är sedan länge omtvistat om paranormal närvaro påverkar eller avger elektromagnetiska fält. Det finns ännu inga vetenskapliga bevis för att det är så. Vi använder EMF mätvärdenas relativa förändringar istället, för att mata appen (källa) med extern stimuli vid generering av signalen, och avläser sedan resultatet för att identifiera matchande mönster. Många appar, programvaror och paranormala undersökningsenheter förlitar sig istället på den slumpgenerering som finns i enhetens CPU, vilket inte är trovärdigt, eftersom denna enbart kan generera psuedo-slumpmässiga värden, dvs sekvensen med värden kan återskapas förutsatt att den seed (källan) som används är densamma. En intressant artikel om detta finns här.
Som jag skrev i tidigare mail, så kommer den i nästa version av appen. Det är dock sommar nu, så vi siktar på att släppa den efter semestern, eftersom vi har en hel del fixar och förbättringar som vi också vill få ut.
Det känns inte trovärdigt att en paranormal energi skulle ha förmågan att påverka mobilens tochskärm eftersom denna är enbart är anpassad för att avläsa den laddning som genereras från en fysisk människas finger. Se mer information om detta här.
Detta är däremot fullt möjligt genom att använda de befintliga sensorerna i mobilen. Det är däremot inget vi har planer på att införa ännu, men idén är så pass bra att vi kommer att diskutera/testa den. Det viktigaste för oss är att skapa funktioner som vi själva tror på och kan stå bakom. Tyvärr finns det många appar som förlitar sig på sensationsvärdet av en funktion mer än kvalitén på resultaten och vi vill ogärna sälla oss till den skaran. Alla funktioner vi hittills har infört har vi själva utprovat under lång tid och funnit ha goda resultat, det är en av anledningarna till att vi inte har samma takt på införande av nya funktioner som mindre nogräknade app skapare.
Vi kommer diskutera detta vidare och testa det med en prototyp. Om vi tycker att resultaten är tillräckligt bra, så kommer detta att införas framöver. Det är alltså inget jag kan lova ska komma förrän vi själva är nöjda med en sådan funktion.
Ghost Radio är en app för paranormal utredning och vi vill begränsa antalet funktioner och tid vi lägger på sådant som inte tillhör appens kärnområde. Det finns redan idag andra appar som är nischade mot precis detta område, dvs att spela in ljud och display och dela detta. Dvs vi vill göra det vi är intresserade utav och är bra på och låta andra göra det de är bra på. Annars är risken att vår app utarmas och blir dålig på mycket istället för att vara bra på några få saker 🙂
När appen misslyckas att identifiera mönster under en längre tid, så anses inte närvaron längre vilja kommunicera. Det är alltså inget vi har kontroll över. Så länge appen hittar intressanta mönster så kommer den alltså att fortsätta ange "närvaro".
Vi håller på och arbetar med det nu, men det är som sagt semester, så vi siktar på att släppa en sådan funktion i Augusti.
Appen bygger på bruset, så detta är mycket svårt att införa utan att samtidigt kompromissa med kvalitén på resultaten.
Det finns en bra artikel som beskriver sambandet brownianskt brus.
Det är ganska många vid det här laget, några som jag vet är ok att jag nämner är: -Oklahoma Paranormal Association som är en sammanslutning av flera grupper i Oklahoma. Grundarna av O.P.A har författat en kommande (Augusti) bok Där de beskriver hur de använt appen vid sina undersökningar.
EVPs via vår spiritbox SB11 får vi nästan varje gång. Det viktiga är att försöka tyda svaren för att se om det är relevant till en fråga eller om det enbart är nonsens. Allt är inte paranormalt som spiritboxen säger!. EMF-utslag får vi då och då och även där måste man vara kritisk och först försöka hitta en logisk förklaring varför det finns EMF-utslag just på den platsen. Vi tycker personligen att vi är riktigt vassa på t.ex spiritboxen. Det är bara att kolla våra undersökningar så förstår du varför.
Vi har lagt upp en instruktionsvideo på vår kanal där du får förklarat hur appen fungerar samt lite tips&tricks. Instruktionsvideo finns här. https://youtu.be/H96Lp3sG4kE
Den kan du köpa via Paranormal Software
Det kan finnas en del mörka röster som kommunicerar, men förutom det så har vi aldrig märkt något farligt.

Övriga Frågor

Vi köper det mesta från Ghost Augustine men även från Ebay.
Paranova startades av Joel Edberg hösten 2014. Han var helt själv i början då han undersökte Ulleråkers Kyrkogård "Hospitalskyrkogården". Därefter så har medlemmar kommit och gått. Förnärvarande så består Paranova av Joel och Tobias.
Vi är inte rädda för eventuella paranormala fenomen utan mer att vi ska snubbla i en trappa eller trampa i ett hål i golvet.
Vi testar nya personer då och då som får testa att undersöka med oss. Håll utkik på hemsidan om/när vi söker nytt folk.
Börja med att försöka hitta ett ställe där det påstås finnas paranormala fenomen. Du behöver inte köpa en massa dyr utrustning i början utan använd din mobiltelefon. Du kan ladda ner appar som t.ex Ghost Radio och EMF-mätare från Paranormal Software. Det bästa är att börja själv för att senare hitta likasinnade på olika forum. Det kanske finns någon i vår chatt som är intresserad?
Vi tycker att ord som t.ex spöke, spöken, spökerier inte riktigt beskriver det som vi vill få fram. Om någon säger spöke så utgår personen från att den ser en gestalt av något slag. Vi använder paranormala fenomen som kan vara allt ifrån gestalt, knackning, orb, EVP(röst), EMF-utslag, temperatur förändring m.m. Vi tycker att ordet "spöke" är lite för enkelspårigt samt barnsligt och definierar inte vad vi letar efter.
Om du hittar något intressant ställe så tipsa oss gärna. Vi har som regel att om man hittar realistiska ställen så får man vara med och undersöka om man vill. Vi har som grundkrav att det ska finnas rykten om att det ska finnas paranormala fenomen på platsen. Kontakta oss med information och gärna bilder.