Resultat

Resultat

Här kommer vi samla ERF som vi anser är bevis samt dokumentation på kommunikation.

Frågan är vilken färg den blinkande lampan har. Dessa tre ERF tyder på att energierna har färgseende. 

ERF#1 ”Grön”

ERF#2 ”Grön”

ERF#3 ”Grön”