Energiminnen

När vi undersöker eventuella hemsökta platser så stöter vi ibland på ERF(Elektroniska röstfenomen)i form av energiminnen. Vad är då skillnaden mellan en intelligent ERF och en ointelligent? En intelligent ERF innebär att det finns en kommunikation mellan oss och en eventuell energi. En ointelligent ERF är ett eko/återupprepning av en tidigare  händelse. Jag citerar Tobias Roslund och hans beskrivning av ett ”Energiminne”.

”Energiminne är en återupprepning av en starkt laddad händelse eller rutin som etsat sig fast på en plats. Vid rätt plats och tidpunkt kan detta fenomen dokumenteras, som att få en historisk återblick.”

Tobias Roslund 2019-08-19

Bifogar en ERF från Sätra Brunn som eventuellt kan vara ett energiminne. Det kan även vara en kommunikation mellan två energier men att vi enbart hör den ena energin och vad denna svarar. Lyssna själv.

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.