Finns det olika ERF/EVP klassificeringar?

Viewed 211 Times 0 Comments

Ja det finns tre relevanta klassificeringar enligt oss. Vi har byggt upp en sida under ”Forskning” där du kan få mer information samt lyssna på dem oilka klassificeringarna. Gå in under ”Forsking” och därefter ”Klassificering av EVP/ERF(ITK)”.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)