Följer ni utvecklingen då det handlar om ny utrustning?

Viewed 265 Times 0 Comments

Vi följer utvecklingen noggrant, men vi hoppar inte på det första bästa som kommer, utan vi avvaktar hellre och ser hur andra personer/grupper upplever utrustningen. En viktig sak som vi brukar påpeka är att man behöver lära sig sin egen utrustning först innan man hoppar på nya spännande saker.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)