Hur startade Paranova och vilka var med i början?

Viewed 293 Times 0 Comments

Paranova startades av Joel Edberg hösten 2014. Han var helt själv i början då han undersökte Ulleråkers Kyrkogård ”Hospitalskyrkogården”. Därefter så har medlemmar kommit och gått. Förnärvarande så består Paranova av Joel och Tobias.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)