Kan inte en orb vara en insekt?

Viewed 317 Times 0 Comments

En insekt är en insekt, en Orb är en Orb. Insekter på bild, visar i 99% av fallen upp deras karaktärsdrag med vingar, känselspröt kropp osv. Dessa är också relativt lätta att syna, då deras vingar nästan alltid syns på bild/film. Detta är något man också analyserar och kan backa upp med film och bild kombinerat.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)