Kan man se en orb?

Viewed 271 Times 0 Comments

Människans syn/ögon är väldigt begränsade i jämförelse med tex dagens kameror. Dem flesta rapporter från människor som upplevt Orber, handlar i majoritet om snabba blinkningar/ljusfenomen som vi uppfattar men inte hinner begrunda.

Där fyller kamerans unika funktioner en stor roll i det hela, där optiken och spektrumet är porten till en större möjlighet att kunna detektera intelligenta Orber/ljusfenomen. Om människor upplever dessa energifenomen som hastigast och ögonblickligen, så går dessa att dokumentera med hjälp av dagens kameror. Det finns ingen garanti, men det är bevisligen möjligt då människor världen över dokumenterar intelligenta orber. Allt handlar sedan om granskning och analys för att kunna utesluta dem vanliga fenomenen som bla är : Damm, fukt eller insekter.

Kort och gott, att kunna bevittna en äkta Orb med dina bara ögon, är väldigt sällsynt, men en kamera är hjälpredan för ett bättre resultat om du vill skåda dessa.

Orb.
Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)