Vad menas med ITK?

Viewed 293 Times 0 Comments

ITK står för Instrumentell Transkommunikation där ”instrumentell” menas att man använder sig av elektroniska apparater som t.ex TV, Radio, Spiribox m.m.  Med ”transkommunikation” så menar man att vi kommunicerar med någon som vi tror finns i en annan dimension.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)