Var finns dessa energier?

Viewed 247 Times 0 Comments

Vi tror att dem finns i den fjärde dimensionen men även här bland oss som eventuellt platsbundna energier. Vissa kanske väljer att stanna kvar efter sin död medan andra tar sig över till den fjärde dimensionen.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)