Varför kan man oftast inte höra en ERF?

Viewed 161 Times 0 Comments

Det finns olika anledningar till detta, men lite kortfattat så handlar det om att våra öron inte klarar av att höra vissa frekvenser där dessa ERF existerar. Det är lättare att höra en ERF via en spiritbox jämfört med en ERF i ett tyst rum. I ett tyst rum så måste en ERF ligga i en viss hertz för att våra öron ska kunna uppfatta detta. Om du använder dig av en spiritbox så hjälper det vita bruset dig vid kommunikation. Det är så man resonerar rent teoretiskt. Du får alltid bra ERF med en spiritbox. Om du vill veta mer om det vita bruset så finns även det förklarat i vår FAQ.

Läs mer om hertz och hur våra hörsel fungerar nedanför.
Audio Spectrum Explained

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)