Vem är Ebbe Johansson?

Viewed 271 Times 0 Comments

Ebbe Johansson var en ingenjör som intresserade sig för ERF(Elektroniska röstfenomen)tillsammans med Lizz Werneroth. Han försökte på tekniskt vis försöka förstå hur denna kommunikation fungerade samtidigt som han forskade i ämnet.

EvP – Electronic Voice Phenomena

Här kan du se klipp från deras undersökningar.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)