Live på fredag 12.00

Nu på fredag så kommer jag köra live klockan 12.00 på Vasaborgen. Jag kommer ta upp lite nyheter samt filosofera lite angående ERF, och vad vi i Paranova tror vi eventuellt kommunicerar med. Vi har fått många frågor om detta, och jag tänkte ta och vidareutveckla våra tankar. Jag kommer också ta upp ny utrustning, tävling samt en träff på Alborgen där vi vill a en diskussion om paranormala fenomen. Mer information om detta kommer komma vid ett senare tillfälle. Till sist så vill jag också informera om vår undersökning av Ulleråkers begravningsplats samt hur långt vi kommit i redigeringen av vårt material.