Björnbo

Nästa episod vi släpper är från Sätra Brunn och är en del av en större undersökning av området. Huset vi undersöker separat heter Björnbo och ska var ett hus där societeten hade fester. Det sägs även att en professor ska ha bott i huset under en längre tid.  Här kommer ett smakprov på vad vi dokumenterade i huset. Vi frågar om Ida som tog livet av sig genom att hoppa från ett trevåningshus en bit bort. 

Är detta ett av Idas alla namn?

Bilden är från Wikipedia.org