Vad är paranormal aktivitet? Del2

Borgvattnets prästgård.

Då är det dags att slutföra del2 angående vad som är paranormal aktivitet. Om ni inte läst del1 så rekommenderar jag er att starta med denna för att sedan återkomma till del2. Jag hade en del frågeställningar jag tänkte besvara och dessa är följande:

* Kan man få fram vetenskaplig bevis?
* Går det att utföra och återskapa experiment inom forskningen?
* Kan man verkligen få en paranormal aktivitet att upprepa sig?
* Vad för utrustning krävs för att få fram dokumentation och bevis?

Den berömda gungstolen.

Kan man få fram vetenskaplig bevis? Ja, det är en bra fråga där jag tyvärr måste säga nej. Om vi pratar om forskare som ska ta fram vetenskapliga bevis så tror jag tyvärr inte det. Forskarna har gränser som dom måste hålla sig inom för att anses trovärdig samt att det ska ses som seriös forskning. Jag tror aldrig att en forskare kommer använda sig av en t.ex K2-mätare eller en spiritbox SB11. Tyvärr så är dom begränsade och därför tror jag aldrig att dom kommer lösa någonting som handlar om paranormal aktivitet. Då detta är ett område som är relativt outforskat och där det krävs ett annat tankesätt så fungerar tyvärr inte den vetenskapliga vägen.

Finns Julia kvar i detta rum på Clarion Winn?

Det bästa man göra är att använda sig av pseudovetenskap för att få fram dokumentation där man inte är fastlåst i ett stelt tänkande. Jag tror att det är det bästa sättet att försöka lösa gåtan angående paranormala aktivitet. Jag ska också påpeka att jag inte vet vad för slags utrustning forskare använder, men utgår från att det inte är samma utrustning som vi använder. Jag kan ha fel här!

Går det att utföra och återskapa paranormal aktivitet? Kan en forskare skapa aktivitet själv? Nja, jag tror inte riktigt det fungerar så. Först och främst så måste man förstå att energier/själar har en personlighet samt att energier kan vara ointelligenta eller intelligenta. Sen måste man också ha i åtanke att energin kan vara platsbunden. Jag tror inte att det är möjligt att återskapa paranormal aktivitet i ett laboratorium. Energier tror jag har personligheter precis som när dom levde. Var man en glad och sprallig person så är man säkert det även i den fjärde dimensionen. Trivdes man i huset så är det säkert där man vill vara.

Ramhälls gruvor.

Låt oss ändå filosofera lite angående detta. Låt säga att vi har en energi som inte är platsbunden utan t.ex rör sig till platser den tycker är intressant alternativt där något kommunicerar via ITC instrument. Då handlar det om frivillig förflyttning och inte tvång. Varför skulle en sådan energi vara intresserad av att kommunicera i ett laboratorium? Vad finns det som skulle locka den dit? Detta är väldigt komplicerat och vi behöver först och främst förstår HUR vi kan kommunicera.

Vad krävs det då för utrustning för att dokumentera? Ja, det finns enormt mycket utrustning i form av diktafoner, videokameror, EMF-mätare, rörelsedetektorer m.m. Det finns inget rätt eller fel här utan det viktigaste är att man själv är seriös och försöker hitta logiska förklaringar till vad som sker med ens utrustning under en undersökning.

 

 

 

3 kommentarer

  1. Om forskarna använde sig av er apparatur + egen kanske de fick fram något, men att upprepa samma fenomen på samma plats flera ggr fungerar inte, pga ghosten gör vad de vill och vv. De skulle ju kunna be er vara med och sedan göra själva sitt + en kontrollgrupp
    De får förmodligen inse allt går ihop i ett även kristendomen, parapsykologi, era tekniker, filosofi och vetenskap. Ghosten är fristående själar och kan förflytta sig snabbare än vinden överallt.
    De låter sig inte styras varken genom forskning eller andra metoder.

  2. Man kan ju mäta fysiologiska reaktioner också, men det går inte som ni arbetar
    med elektroder på huvudet, eller kroppen för det går inte mäta hjärnas eller hjärtats reaktioner.
    Dock är det ju ett rel säkert utslag om en person känner av fenomen och ni samtidigt kan mäta det på er apparatur exakt samtidigt.

Kommentarer är stängda.