En ERF från läkarstugan

Varför inte rivstarta februari med en cool ERF(Elektroniska röstfenomen)? Denna undersökning kommer vi inte redigera och släppa förrän till sommaren. Däremot så vill vi gärna bjuda på intressanta ERF som har relevans till våra frågor. Här är det tydligt att en kvinna svarar Tobias på hans fråga om någon dött i huset. Vem kan denna kvinna vara? Kan det vara Ida? Bergabo ligger inte alls långtifrån denna byggnad. Detta är en Klass A ERF där man med tydlighet hör svaret. Lyssna på frågan och därefter vad rösten svarar.