Forskningen inom det paranormala?

Jag och säkert många fler, ställer sig frågan varför inte parapsykologer och andra som bedriver forskning inom det paranormala, lyckas få fram några några bevis på att paranormala fenomen existerar?  Ett stort fel som jag tror att forskare gör, är att man tror man kan återskapa ett paranormalt fenomen i ett laboratorium. Vad är det som säger att detta är möjligt? Varför skulle ett paranormalt fenomen vilja uppstå på en plats där den inte har någon typ av association till? Detta är något Örjan Björkhem tar upp i sin bok ”Praktisk Parapsykologi”. Där berättar han om två tillvägagångssätt där forskare antingen försöker dokumentera eventuella paranormala fenomen i sina laboratorium, eller ute i fält på platser där människor känner av fenomenen. Inget av sättet är förvisso fel, men som jag påpekade tidigare så har jag svårt att tro att man kan skapa paranormala fenomen i ett laboratorium. Jag är av den bestämda uppfattningen att paranormala fenomen dokumenterar man på plats där människor upplever dem. Låt oss ta ett exempel; Johan som är en vresig gammal man som bott i sitt hus ensam nästan hela sitt liv dör plötsligt.. Kommer han att acceptera att han är död? Kommer han vilja vilja lämna sitt hus han själv byggt? Hur kommer han reagera om andra flyttar in i hans hus? Kommer eventuella nya ägare att märka av Johan på något vis?

Nu är detta helt och hållet spekulationer från min sida. Johan i detta fall är helt och hållet platsbunden, dvs han är fäst vid sitt hus och vill ej lämna detta oavsett om han är död. Han kommer inte gilla att andra besöker eller bor i hans hus. Här har vi t.ex en man med stark vilja och som anser att huset är hans oavsett om han är död eller inte. Han kan säkerligen skapa paranormala fenomen genom t.ex knackningar, dörrar som öppnas eller stängs, få saker att ramla ner på golvet eller varför inte prata med dem som eventuellt finns där enbart för att skrämma dem. Hur kan man då som forskare få t.ex Johan att skapa ett fenomen i ett labb? Det är omöjligt enligt mig utan man måste finnas på platsen där den eventuella energin finns. Man kan ju förvisso ta något från huset som Johan gillade till ett labb för att på det viset försöka skapa ett fenomen.  Om Johan gillade att röka sin pipa, och om man tar denna till labbet, så är det inte omöjligt att man kan skapa ett fenomen. Det finns platsbundna energier, men även energier som kan röra sig från ett ställe till ett annat. Jag kommer ta upp detta framöver i ett annat inlägg.

Problemet som jag ser det är att forskare är så låsta i sin roll. Man vill ha allt under kontrollerade former, och återskapa dessa x antal gånger, innan man kan säga att det är ett paranormalt fenomen. Detta är otroligt låst och fantasilöst och jag tror inte att det kommer leda till någon större upptäckt. Jag tror man som forskare måste tänka lite ”out of the box” för att nå resultat. Jag vill absolut att man ska dokumentera under kontrollerade former, men är det möjligt till 100%? Jag tror dessutom inte att det är helt möjligt att kunna återskapa samma händelse/fenomen på begäran 4-5 ggr efter varandra. Vi vet fortfarande inte vad som krävs av dessa energier för att åstadkomma t.ex en knackning eller röst? Hur mycket kraft/energi tar det? Har vissa energier mer kraft än andra? Kan man åstadkomma mer genom att t.ex ha EMF-pumpar för att skapa en mer gynnsam tillvaro för dem att kommunicera? Vill den kommunicera? Varför? Det bästa enligt mig är att forskare tar kontakt med seriösa grupper som undersöker paranormala fenomen och ser hur vi gör. Visst, parapsykologer kommer aldrig att kunna göra som oss och redovisa detta som dokumentation för den vetenskapliga världen. Dem kommer inte se detta som bevis eller dokumentation på paranormala fenomen.

Däremot så tror jag att forskare kanske får en bättre inblick i hur vi undersöker, och därefter skapar sig en annan metod för att forska och dokumentera. Kanske kan vi både lära av varandra och ta åt oss vad vi vet hittills? Vi som undersöker paranormala fenomen kan inte sväva ut i vilda fantasier, och tro att allt som knarrar i huset är paranormalt. Vi måste försöka först och främst, och på ett seriöst vis, försöka hitta en logisk förklaring till ljudet. Vi måste bli bättre på att förstå vad som eventuellt är paranormalt, och vad som är naturligt. Vi ska vara objektiva, men samtidigt skeptiska till vad vi finner, och kan vi inte hitta en logisk förklaring, så ska vi lägga det i lådan över eventuella paranormala fenomen. Forskarna måste försöka hitta andra metoder som tar dem närmare en eventuell upptäckt som accepteras i den vetenskapliga världen. I den form som forskning bedrivs nu, så verkar ingen upptäckt vara nära till hands. Kanske var man mer öppna på gott och ont på 70-talet då t.ex parapsykologen Hans Bender bedrev forskning? Jag kan inte uttala mig om det då ingen forskare hittills velat kontakta oss. Kanske ser man oss som lekmän? Kanske är dem rädda för vad vi kan visa upp i form av dokumentation? Kanske bryr dem sig inte? Jag låter detta vara osagt, men ta gärna kontakt med oss om ni vill få ett annat perspektiv angående  paranormala fenomen.

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.